Jak pracuji

V rámci osobní, ale i online konzultace se potkáme v mé pracovně v Telnici u Brna. Konzultační hodina trvá 50 minut a během ní dostanete prostor mluvit o čemkoli, co budete potřebovat. Věřím, že někdy i pouhé sdílení pocitů může hodně ulevit. Zároveň je ale důležité, abychom společně stanovili cíl společných setkávání, tedy něco, co nám pomůže najít správný směr naší společné terapeutické cesty. Někdy trvá hledání cíle terapie několik sezení, někdy je můžeme stanovit hned na první schůzce, všechny možnosti jsou legitimní a v pořádku.  Můj styl práce je kombinací psychoterapie a poradenského rozhovoru, snažím se ale, aby klient byl ten, který dělá důležitá rozhodnutí a hledá pro sebe ta nejlepší řešení.  Jsem přesvědčená, že  právě klient je „expertem na svůj život“, psychoterapeut by měl být spíše průvodcem. Ve své praxi používám různé techniky, ať už rozhovor, rodinné mapy, relaxace, sochání, atd., mým hlavním nástrojem k práci jsem ale především já a terapeutický vztah s klientem. Věřím, že právě vztah klienta a terapeuta je klíčový k tomu, aby byla terapie úspěšná.

Frekvenci setkávání si domluvíme na první schůzce. Standardní jsou schůzky cca 1x za 14 dní, nicméně vše je individuální a vždy je možné se domluvit i jinak.

Při práci s klienty jsem vázána mlčenlivostí a zaručuji bezpečné prostředí, v rámci možností i anonymitu, pokud si to klient přeje.

Jelikož nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, není potřeba mít doporučení od praktického lékaře a nikde v  klientově zdravotní dokumentaci nebudou o průběhu psychoterapie žádné záznamy. Nejsem psycholog, jsem psychoterapeut.